Protipožiarne dvere

O produkte

Dvere a okná s požiarnou odolnosťou sú vyžadované a určené platnými normami a predpismi. V prevažnej miere ide o interiérové dvere, výnimkou nie sú aj exteriérové dvere. Protipožiarne dvere oddeľujú požiarne úseky.

Sme certifikovaná spoločnosť od TSUS (Technický a skúšobný ústav stavebný) pre výrobu a montáž, revíziu protipožiarnych výplní otvorov oceľových profilov JANSEN. Vyrábame výplne otvorov ako sú dvere, okná, pevné zasklené priečky a fasády s protipožiarnou odolnosťou, presne podľa zadania protipožiarnych projektov stavieb pre exteriér a interiér, použité na oddelenie požiarnych úsekov.

Základom každých protipožiarnych dverí je ich špecifikácia, ktorú určuje kód požiarnej odolnosti. Z tohto kódu je zrejmé akú odolnosť dvere musia spĺňať. Na jednej strane je to časový údaj a rovnako aj údaj EI a číselná hodnota (brániace šíreniu tepla) prípadne EW a číselná hodnota (v minútach) obmedzujúca šírenie tepla.

Protipožiarne dvere vyrábame z protipožiarnych profilov JANSEN s použitím protipožiarnych uzáverov, ktoré sa zaraďujú do stupnice 15, 30, 45, 60 a 90 minút, na základe vykonaných skúšok.

Popis profilov JANSEN

 • schválený typ profilov JANSEN; radou FIRE; sú štíhle, pevné a odľahčené protipožiarne profily JANSEN
 • spĺňajú všetky súčasné protipožiarne normy; od EV15 až po EI260 (260 minút)
 • EI - brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru.
 • tieto prvky splňujú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované  uzávery EW. Inštalujú sa spravidla  pri vstupoch do chránených únikových ciest.
 • EW - obmedzujúce šírenie tepla (predtým PO). Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.
 • S - dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)
 • C - požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S)

Vyrábame rôzne dizajnové protipožiarne dvere pre objekty, kde sú kladené vysoké nároky na estetiku.

Sklo

 • doporučené je protipožiarne jednosklo alebo dvojsklo 
 • rám dverí je možné si vybrať zo farebnej škály vzorkovníka RAL

Kombinácia materiálov

 • sklo

 • plná výplň s protikoróznou ochranou

 • kombinácia sklo a plná výplň

Protipožiarne kovanie

všetky dvere sú  štandardne vybavené panikovým kovaním a 3D pántami.

Možnosť zakúpenia panikového kovania, panikovej hrazdy a zámku tu.