Mreže

Mreže proti vniknutiu na dverách v pivnici

Mreže

Stále žiadaným prvkom pre ochranu majetku a osôb sú mreže. Mreže sú jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť stavebné otvory, dvere a okná proti nežiadúcemu vniknutiu. Fungujú ako účinná prekážka, pre nepozvaných hostí.