Protipožiarne dvere

O produkte

Dvere a okná s požiarnou odolnosťou sú vyžadované a určené platnými normami a predpismi. V prevažnej miere ide o interiérové dvere, výnimkou nie sú aj exteriérové dvere. Protipožiarne dvere oddeľujú požiarne úseky.

Výhody produktu

Sme certifikovaná spoločnosť od TSUS (Technický a skúšobný ústav stavebný) pre výrobu a montáž, revíziu protipožiarnych výplní otvorov oceľových profilov JANSEN. Vyrábame výplne otvorov ako sú dvere, okná, pevné zasklené priečky a fasády s protipožiarnou odolnosťou, presne podľa zadania protipožiarnych projektov stavieb pre exteriér a interiér, určené na oddelenie požiarnych úsekov.

Základom každých protipožiarnych dverí je ich špecifikácia, ktorú určuje kód požiarnej odolnosti. Z tohto kódu je zrejmé, akú odolnosť dvere musia spĺňať. Je to časový údaj, rovnako aj údaj EI a číselná hodnota (brániace šíreniu tepla), prípadne EW, číselná hodnota (v minútach) obmedzujúca šírenie tepla.

Protipožiarne dvere vyrábame z protipožiarnych profilov JANSEN s použitím protipožiarnych uzáverov, ktoré sa zaraďujú do stupnice 15, 30, 45, 60 a 90 minút, na základe vykonaných skúšok.

Popis profilov JANSEN

  • schválený typ profilov JANSEN; radou FIRE; sú štíhle, pevné a odľahčené protipožiarne profily JANSEN
  • spĺňajú všetky súčasné protipožiarne normy; od EV15 až po EI260 (260 minút)
  • EI - brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru.
  • tieto prvky splňujú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované  uzávery EW. Inštalujú sa spravidla  pri vstupoch do chránených únikových ciest.
  • EW - obmedzujúce šírenie tepla (predtým PO). Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.
  • S - dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)
  • C - požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S)

Vyrábame rôzne dizajnové protipožiarne dvere pre objekty, kde sú kladené vysoké nároky na estetiku.

Sklenená výplň dverí doporučujeme protipožiarne jednosklo alebo protipožiarne dvojsklo.

Farbu rámu protipožiarnych dverí je možné si vybrať z farebnej škály vzorkovníka RAL.

Dvere môžu byť plné, takáto plná verzia obsahuje výplň s protikoróznou ochranou.

Inou výplňou môže byť protipožiarne sklo. Kombináciou materiálov sklo a plná výplň získame dokonalý výsledný efekt.

Protipožiarne dvere dodávame s protipožianym kovaním. Podľa potreby montujeme panikové kovanie a 3D pánty (nie všetky dvere sú  štandardne vybavené panikovým kovaním a 3D pántami).

Ponúkame možnosť zakúpenia panikového kovania, panikovej hrazdy  a zámku, aj osobitne, tu.