Späť na zoznam
31. marec 2021
Blog

Plán a realizácia kontajnerového stojiska pre bytový dom

Kontajnerové stojiská sú veľmi špecifické ale podstata je rovnaká, zabezpečiť ukladanie komunálneho odpadu tak aby nedochádzalo k jeho „rozhadzovaniu“ neprispôsobivými obyvateľmi a nestrácala sa tak podstata – triedenie odpadov. Samozrejme, že v dnešnej dobe keď obce začínajú používať aj motivačné prostriedky voči obyvateľom za účelom zvýšenia percenta vytriedeného odpadu je uzatvorenie státia kontajnerov nevyhnutné. Čo sa týka materiálov použitých na výrobu kontajnerových stojísk – najbežnejší je ťahokov, zaručuje prevzdušnenie stojiska, pri úplne uzavretých je v nich extrémny zápach a pri implementácii nových predpisov, napríklad zber kuchynského odpadu to bude samozrejme ešte aktuálnejšie, takže ja neodporúčame použitie plných materiálov. Navyše tieto sú vďačným objektom pre sprejerov. U vás pravdepodobne bude mať vplyv na konštrukciu stojiska výskyt medveďov a teda musí byť výrazne silnejšia ako napríklad v Bratislave kde taký problém nemajú.
Čo sa týka organizácie vstupu do stojiska je najbežnejším vstup prostredníctvom čipov a riadiacej jednotky tak,  aby tam mali vstup len oprávnené osoby. Je vhodné mať zjednotený vstup do kontajnerových stojísk pre vývozcu odpadov v celom meste/lokalite.
Zdrojom financovania, môže byť čiastočne prostredníctvom MZP, čiastočne obec a čiastočne priamo vlastníci bytov, či domov,  ktorí budú jednotlivé stojisko využívať.
Ekonomika investície – výstavba kontajnerových stojísk určite nemá charakter biznis investície. Ich prínos je predovšetkým environmentálny ale samozrejme z dlhodobého hľadiska sa investícia vráti aj finančne. Úspora na poplatkoch za netriedený odpad a čo je najdôležitejšie,  legislatíva EU  nekompromisne požaduje výrazne zvýšiť percento triedeného odpadu na Slovensku, keďže sme v triedení na chvoste členských statív EU a je pravdepodobnosť zvýšenia sankčných pokút za nedostatočné triedenie odpadov.

Naša spoločnosť vie vypracovať typový projekt kontajnerového stojiska pre konkrétne  miesto, ideálne modulárny pre rôzne počty kontajnerov.