Požiarne rebríky

Výrabame a montujeme protipožiarne rebríky, ochranné koše, lávky pre kominára,  únikové cesty,  či už na streche alebo bočnej stene budovy. Vieme sa prispôsobiť  konkrétnym požiadavkám a potrebám stavby.

Požiarne rebríky

Výrabame a montujeme protipožiarne rebríky, ochranné koše, lávky pre kominára, únikové cesty, či už na streche alebo bočnej stene budovy. Vieme sa prispôsobiť konkrétnym požiadavkám a potrebám stavby.